کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی، بهمن ماه ۱۳۹۴

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2016)

پوستر کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی