کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی، بهمن ماه ۱۳۹۶

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2018)

پوستر کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی