پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست، آبان ماه ۱۳۸۷

پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

05th Workshop on Drainage and Environmental Engineering

پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۸۷ توسط ،كميته ملي آبياري و زهكشي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست مراجعه فرمایید.