سومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست، مهر ماه ۱۳۸۳

سومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

03rdWorkshop on Drainage and Environmental Engineering

سومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۳ توسط ،كميته ملي آبياري و زهكشي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست مراجعه فرمایید.