دومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۳۸۰

دومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

02nd Workshop on Drainage and Environmental Engineering

دومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۰ توسط ،كميته ملي آبياري و زهكشي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست مراجعه فرمایید.