چهارمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست، آبان ماه ۱۳۸۵

چهارمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

04th Workshop on Drainage and Environmental Engineering

چهارمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست در تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۵ توسط ،كميته ملي آبياري و زهكشي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست مراجعه فرمایید.