نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران، تیر ماه ۱۴۰۲

نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران

The 9th Scientific & Research Conference on the Development and Promotion of Architecture & Urbanism of Iran

پوستر نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران

نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی بینالود،مركز مطالعات و تحقیقات علوم وفنون بنیادین در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران