هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران، دی ماه ۱۳۹۹

هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران

The 7th Scientific & Research Conference on the Development and Promotion of Architecture & Urbanism in Iran

پوستر هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران

هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی بینالود،موسسه اموزش عالي بينالود مشهد - مركز مطالعات و تحقيقات علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران