ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران

The 6th Scientific Congress on the Development and Promotion of Iranian Architecture and Urban Science

پوستر ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران

ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران