هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران، اسفند ماه ۱۴۰۰

هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران

8th Scientific Research Conference on Development and Promotion of Architectural and Urban Sciences in Iran

پوستر هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران

هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی بینالود،مركز مطالعات و تحقیقات علوم وفنون بنیادین در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران