دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها

The Second National Conference of the Iranian System Dynamics Society

پوستر دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن پویا شناسی سامانه هاانجمن علمي پويايي شناسي سيستم ها در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها