پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی، خرداد ماه ۱۴۰۰

پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی

Fifth National Conference on Sports Physiology and Biochemistry

پوستر پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی

پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی