دومین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، آذر ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

دومین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان در شهر گرگان برگزار گردید.