نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، آذر ماه ۱۳۹۰

نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

1st National conference on new scientific achievements in the development of sport and physical

پوستر نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی