چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی، اسفند ماه ۱۳۹۵

چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی

The fourth national conference on new achievements in sports science

پوستر چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی

چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی