چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، دی ماه ۱۴۰۱

چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

The 4th international conference and the 6th national conference on new research in sports science

پوستر چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی در تاریخ ۱۴ دی ۱۴۰۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی