همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، مهر ماه ۱۳۹۴

همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

National Conference on Sport Sciences Research News

پوستر همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.