سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، دی ماه ۱۴۰۰

سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

Third International Conference and Fifth National Conference on New Sports Research

پوستر سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۰ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی