اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

first international and third national conference in sport sciences innovations

پوستر اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه محقق اردبیلی،دانشگاه محقق اردبيلي در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی