چهارمین همایش بازرسی و ایمنی صنعتی، بهمن ماه ۱۳۹۲

چهارمین همایش بازرسی و ایمنی صنعتی

Fourth Conference on Industrial Inspection and Safety

پوستر چهارمین همایش بازرسی و ایمنی صنعتی

چهارمین همایش بازرسی و ایمنی صنعتی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا3rd Conference on Safety and Inspection in Oil and Energy Industries در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بازرسی و ایمنی صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بازرسی و ایمنی صنعتی