دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز، بهمن ماه ۱۳۹۰

دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

2nd conference on safety and inspection in oil and energy industries.

پوستر دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۰ توسط ،هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز