نخستین همایش بین المللی بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی، اسفند ماه ۱۳۸۹

نخستین همایش بین المللی بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی

First conference on safety and inspection in oil and energy industries

نخستین همایش بین المللی بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش بین المللی بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی