سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی، بهمن ماه ۱۳۹۱

سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی

3rd Conference on Safety and Inspection in Oil and Energy Industries

پوستر سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی

سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۱ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی