بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، آبان ماه ۱۳۹۹

بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

Twenty-third conference of the Geological Society of Iran

پوستر بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۹ توسط ،انجمن زمین شناسی ایرانانجمن زمين شناسي ايران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.