هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دی ماه ۱۳۹۳

هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

18th Symposium of Geological Society of Iran

هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۳ توسط ،انجمن زمین شناسی ایرانانجمن زمين شناسي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران