چهارمین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در صنعت، اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران، شهریور ماه ۱۴۰۳

چهارمین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در صنعت، اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران

4th national conference on new studies and findings in Iran's industry, economy, management and accounting

پوستر چهارمین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در صنعت، اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران

چهارمین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در صنعت، اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ توسط ،اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابیدانشگاهها و موسسات آموزش عالی در شهر قم برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.