دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران، خرداد ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران

2th National Conference on New Studies and Findings in Management and Accounting in Iran

پوستر دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران

دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران