سومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران، مهر ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران

3rd National Conference on New Studies and Findings in management and accounting in Iran

پوستر سومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران

سومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۱ توسط ،اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران