کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران، آذر ماه ۱۴۰۰

کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران

National Conference on New Studies and Findings in Management and Accounting in Iran

پوستر کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران

کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۰ توسط ،اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران