کنفرانس شبکه های هوشمند 93

کنفرانس شبکه های هوشمند 93

Smart Grid Conference

پوستر کنفرانس شبکه های هوشمند 93

کنفرانس شبکه های هوشمند 93 در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۳ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۳ توسط پژوهشگاه نیرو در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-اتوماسیون توزیع   دبیر علمی محور: دکترعلیرضا فریدونیان

-پایش و اندازه گیری هوشمند   دبیر علمی محور: دکتر شقایق یوسفی

-ریزشبکه ها، شبکه های توزیع فعال و هاب انرژی   دبیر علمی محور: دکتر تورج امرایی

-تولید و ذخیره پراکنده   دبیر علمی محور: دکتر کاظم زارع

-خودروهای الکتریکی   دبیر علمی محور: دکتر بشیرمهدی ابراهیمی

-مدیریت سمت تقاضا و پاسخگویی تقاضا   دبیر علمی محور: دکتر محمد امین لطیفی

-زیرساخت مخابراتی   دبیر علمی محور: دکتر محمد فتحی

-فناوری اطلاعات   دبیر علمی محور: دکتر امین نیک

-اتوماسیون صنعتی   دبیر علمی محور: دکتر بابک توسلی

-امنیت فیزیکی و سایبری   دبیر علمی محور: مهندس حسین حسینی

-پایش، حفاظت وکنترل ناحیه گسترده   دبیر علمی محور: دکتر فرخ امینی فر

-شهر هوشمند، خانه هوشمند و سیستم مدیریت ساختمان   دبیر علمی محور: دکتر وحید وحیدی نسب

-مباحث فنی در شبکه هوشمند   دبیر علمی محور: دکتر مرتضی رحیمیان

-مباحث فرهنگی و اجتماعی در شبکه هوشمند   دبیر علمی محور: دکتر علیزاده