کنفرانس شبکه های هوشمند ۹۳، آذر ماه ۱۳۹۳

کنفرانس شبکه های هوشمند ۹۳

Smart Grid Conference

پوستر کنفرانس شبکه های هوشمند ۹۳

کنفرانس شبکه های هوشمند ۹۳ در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۳ توسط پژوهشگاه نیرو، در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.