اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

The first international conference and the sixth national conference

پوستر اولین همایش بین  المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.