پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۸

پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

5th National Conference of the Scientific Association of Sports Management of Iran

پوستر پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی مدیریت ورزشی ایرانانجمن علمي مديريت ورزشي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران