ششمین همایش ملی زعفران، آبان ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش ملی زعفران

6th National Conference on Saffron

پوستر ششمین همایش ملی زعفران

ششمین همایش ملی زعفران در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ توسط مجتمع آموزش عالی گناباد، در شهر گناباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی زعفران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی زعفران