پنجمین همایش ملی زعفران، آبان ماه ۱۳۹۷

پنجمین همایش ملی زعفران

National Conference on Saffron

پوستر پنجمین همایش ملی زعفران

پنجمین همایش ملی زعفران در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تربت حیدریه،دانشگاه تربت حيدريه در شهر تربت حیدریه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی زعفران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی زعفران