ششمین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام، اسفند ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام

international conference on religious studies and humanities in the Islamic world

پوستر ششمین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام

ششمین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،مرکز بین المللی همایشها وسمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام