سومین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام، شهریور ماه 96

سومین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام

international conference on religious studies and humanities in the Islamic world

پوستر سومین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام

سومین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط مرکز بین المللی همایشها و سمینارها در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:
علوم انسانی:
آموزش و پرورش - مشاوره و راهنمایی - علوم قرآن و حدیث - روانشناسی و خانواده - زبان و ادبیات فارسی - مطالعات فقه و حقوق - مطالعات علوم سیاسی - تاریخ و تمدن اسلامی - الگوهای ایرانی اسلامی - هنر و مطالعات معماری - الهیات و معارف اسلامی - علوم اجتماعی و  فرهنگی - حسابداری و علوم اقتصادی - علوم تربیتی و مطالعات رفتاری - دیگر مباحث مرتبط جامعه با علوم انسانی

مطالعات دینی:

مطالعات دینی در حوزه معارف اسلامی - مطالعات دینی در حوزه تبلیغات و ارتباطات دینی -  مطالعات دینی در حوزه اخلاق و عرفان -  مطالعات دینی در حوزه فقه -  مطالعات دینی در حوزه فلسفه -  مطالعات دینی در حوزه علوم اجتماعی -  مطالعات دینی در حوزه علوم سیاسی -  مطالعات دینی در حوزه روانشناسی -  مطالعات دینی در حوزه مدیریت -  مطالعات دینی در حوزه اقتصاد -  مطالعات دینی در حوزه حقوق -  مطالعات دینی در حوزه تاریخ -  مطالعات دینی در حوزه جغرافیا  - دولت، فرهنگ و مطالعات دینی - جایگاه امنیت روانی و اجتماعی در مطالعات دینی - اصول و مبانی هنر در مطالعات دینی - منابع مالی حکومتی در مطالعات دینی - بررسی تطبیقی مبانی حقوقی در مطالعات دینی - بررسی اندیشه های عرفانی امام و رهبری