چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان، اردیبهشت ماه 95

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان

4th International Conference on Reliability Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی سهند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان مراجعه فرمایید.


محورهای همایش

قابلیت اطمینان:
– قابلیت اطمینان سیستم های پیچیده
– قابلیت اطمینان شبکه های توزیع
– قابلیت اطمینان انسانی (فاکتورهای انسانی و …)
– ابزارهای تحلیل قابلیت اطمینان
– قابلیت اطمینان نرم افزاری
– جمع آوری و تحلیل داده های قابلیت اطمینان
– متدهای احتمالاتی فیزیک خرابی
– پایش سلامت و عیب یابی سیستم ها

ریسک:
– تحلیل کمی ریسک (PSA/PRA)
– کاربردهای برگرفته از ریسک (RIDM، RBD، …)
– تحلیل ریسک زلزله و مخاطرات طبیعی دیگر (آنالیز شکنندگی، PSHA و SPSA)
– تحلیل کیفی و شبه کمی ریسک (HAZOP، FMEA، …)
– تحلیل حساسیت و تحلیل عدم قطعیت

ایمنی:
– تحلیل حوادث
– HSE
– موارد مرتبط با قانونگزاری و نظارت
– فرهنگ ایمنی

نگهداشت پذیری:
– نگهداری مبتنی بر ریسک
– نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)
– بهینه سازی نگهداری
– مدل سازی نگهداری

مبحث ویژه: ریسک سلامتمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان