سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان، بهمن ماه 92

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان

3rd International Conference on Reliability Engineering

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشکده مهندسی مکانیک - پژوهشکده فناوری های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
- شریان های حیاتی و شبکه های توزیع برق و حامل های انرژی
- سامانه ها، زیرسامانه ها و محصولات مهندسی
- فرآیندهای تولید مواد و روش های ساخت
- تلرانس های ابعادی و هندسی قطعات
- نصب، راه اندازی، راهبری و پشتیبانی

آزمون های قابلیت اطمینان
- طراحی عاملی و آماری آزمایش ها
- آزمون های سریع دوام
- آزمایش های غیرمخرّب
- بازرسی مبتنی بر ریسک
- تجسس در علل و عواقب حوادث

بهسازی قابلیت اطمینان و ایمنی
- خودکارسازی و هوش مصنوعی
- نگهداری با محوریت قابلیت اطمینان
- تحلیل قابلیت اطمینان و خطای انسانی
- پایش وضعیت و سلامت سازه ها و تجهیزات حساس
- پایستگی طرح وکنترل مقاوم در برابر عوامل ناپایدارساز

 


دبیر کنفرانس: دکتر مجتبی صدیقی
دبیر علمی: دکتر محسن رضاییان
دبیر اجرایی: دکتر علی کمالی