سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان، بهمن ماه ۱۳۹۲

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان

3rd International Conference on Reliability Engineering

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشكده مهندسي مكانيك - پژوهشكده فناوري هاي نو دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید.