دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان

دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان

2nd Iranian Conference on Reliability Engineering

دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۰ تا ۴ آبان ۱۳۹۰ توسط پژوهشگاه هوا و فضا در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:
1. طراحی بر مبنای قابلیت اطمینان
2. بهینه سازی قابلیت اطمینان
3. پیش بینی و مدلسازی قابلیت اطمینان
-  محاسبات و تحلیل آماری و احتمالات
-  روشهای کیفی
-  روشهای کمی
4. مدلسازی و تحلیل حساسیت و عدم قطعیت
5. نگهداری و تعمیرات برمبنای قابلیت اطمینان
6. قابلیت اطمینان در حوزه
-  مهندسی ایمنی
-  تحلیل سود و زیان
-  طراحی بر مبنای تحمل خطا
7. قابلیت دسترسی
8. تستهای قابلیت اطمینان
-  طراحی آزمایشات
-  تست عمر پرشتاب (شتابیده)
9. دستورالعمل‌ها و استانداردهای قابلیت اطمینان
10. فاکتورهای انسانی و قابلیت اطمینان
11. برنامه‌ریزی ریسک، تحلیل و آگاهی از آن
12. روشهای ارزیابی خطر

کاربرد قابلیت اطمینان در حوزه‌های: 
1.       هوافضا
2.       صنعت خودرو
3.       بیوتکنولوژی
4.       صنایع شیمیایی
5.       مهندسی عمران
6.       آموزش
7.       صنعت برق و الکترونیک
8.       انرژی
9.       صنعت غذایی
10.   پزشکی و بهداشت
11.   فناوری اطلاعات و مخابرات
12.   بیمه و مالی
13.   صنایع دریایی
14.   سیستم‌های میکروالکترومکانیکی و نانوالکترومکانیکی
15.   نانوتکنولوژی
16.   صنعت نفت و گاز
17.   روباتیک و سیستم‌های خودکار
18.   سیستم‌های دوار
19.   سیستم‌های نرم‌افزاری
20.   سازه‌های مهندسی
21.   حمل ونقل و راه آهن