نهمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهر سازی، مهر ماه ۱۴۰۲

نهمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهر سازی

9th National Conference on Advanced Technology in Civil Engineering Architecture & Urban Planning

پوستر نهمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهر سازی

نهمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهر سازی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی ادیبان،انجمن فناوری های بومی ایران، انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهر سازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهر سازی