هشتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهر سازی، اسفند ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهر سازی

8th National Conference on Advanced Technology in Civil Engineering Architecture & Urban Planning

پوستر هشتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهر سازی

هشتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهر سازی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی ادیبان،انجمن فناوری های بومی ایران، انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهر سازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهر سازی