هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، آبان ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

7th National Conference on New Technologies in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning

پوستر هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی صالحان،انجمن فناوری های بومی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی