هفتمین همایش ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد ارزشیابی و سنجش کلاسی، دی ماه ۱۴۰۲

هفتمین همایش ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد ارزشیابی و سنجش کلاسی

The 7th conference on improving the quality of education with the approach of classroom evaluation and assessment

پوستر هفتمین همایش ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد ارزشیابی و سنجش کلاسی

هفتمین همایش ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد ارزشیابی و سنجش کلاسی در تاریخ ۱۴ دی ۱۴۰۲ توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهراناداره کل آموزش و پرورش شهر تهرانپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد ارزشیابی و سنجش کلاسی مراجعه فرمایید.