ششمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد تحولی در آموزش فیزیک، بهمن ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد تحولی در آموزش فیزیک

Sixth National Conference on Improving the Quality of Education with a Transformational Approach in Physics Education

پوستر ششمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد تحولی در آموزش فیزیک

ششمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد تحولی در آموزش فیزیک در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ توسط ، انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد تحولی در آموزش فیزیک مراجعه فرمایید.