چهارمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد مهارت های زندگی، دی ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد مهارت های زندگی

National Conference on Quality of Education Improvement with Life Skills Approach

پوستر چهارمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد مهارت های زندگی

چهارمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد مهارت های زندگی در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمي آموزش معلمان فيزيك شهر تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد مهارت های زندگی مراجعه فرمایید.