پنجمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد آموزش ترکیبی، بهمن ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد آموزش ترکیبی

Fifth National Conference on Improving the Quality of Education with a Combined Education Approach

پوستر پنجمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد آموزش ترکیبی

پنجمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد آموزش ترکیبی در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،: انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد آموزش ترکیبی مراجعه فرمایید.