ششمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای علوم دینی و حوزوی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای علوم دینی و حوزوی

The 6th National Conference of Interdisciplinary Studies of Religious Sciences and Seminaries

پوستر ششمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای علوم دینی و حوزوی

ششمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای علوم دینی و حوزوی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای علوم دینی و حوزوی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای علوم دینی و حوزوی