چهارمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای، علوم دینی و حوزوی، شهریور ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای، علوم دینی و حوزوی

Fourth National Conference on Interdisciplinary Studies, Religious and Theological Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای، علوم دینی و حوزوی

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای، علوم دینی و حوزوی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای، علوم دینی و حوزوی مراجعه فرمایید.