سومین کنفرانس ملی مطالعات میان‌رشته‌ای، علوم دینی و حوزوی، بهمن ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس ملی مطالعات میان‌رشته‌ای، علوم دینی و حوزوی

Third National Conference on Interdisciplinary Studies, Religious and Theological Sciences

پوستر سومین کنفرانس ملی مطالعات میان‌رشته‌ای، علوم دینی و حوزوی

سومین کنفرانس ملی مطالعات میان‌رشته‌ای، علوم دینی و حوزوی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مطالعات میان‌رشته‌ای، علوم دینی و حوزوی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مطالعات میان‌رشته‌ای، علوم دینی و حوزوی